22 Mayıs 2019 Çarşamba

Topological Math Puzzles 3D Printable Files

Hello. I made 2 topologicial math puzzle 3d printable model. With these models you can easily 3d print topologicial puzzles and connect them with some rope. All models are 3d print friendly. I published them on thingiverse. Here link on Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3628460
For my other projects visit my page: https://www.thingiverse.com/bilgehoca/designs
My Youtube channel: https://www.youtube.com/c/BekirBilge
You can use this puzzle for Math education.
This thing was made with Tinkercad. Edit it online https://www.tinkercad.com/things/kh0bVZ9CKJM
12 Şubat 2019 Salı

How To Make A Line Follower Car?


How To make An Arduino Line Follower Robo Car?

Hello, with this Project you can make your own Arduino Line Follower Robo Car. This Project need mediacore Arduino knowledge. The line followercar requirements as below:

1x Arduino Uno (https://goo.gl/VHwGMK)
1xL298N Motor Driver (https://goo.gl/24dyj6)
2x100 RPM Dc Motor with Wheels (https://goo.gl/WNRM2C)
2x Reflection Sensor (https://goo.gl/i9V4sQ )
1x idler Wheel
1x 7,4 Li-po Battery
1xtiny breadboard
1xCar chassis
Hot Glue
Soldering Iron
Jumper Cables
And  some time.

First print 3D Car Chassis. Hot glue DC motors and plug whells to 3D printed chassis below. Solder DC motor anot and catot with jumper cables. Connect them on the tiny breadboard. Connect li-po battery to L298N motor driver +12V and GND port. Plug a jumper cable to +5v and GND to L298N and connect them Arduino Uno’s (5V to Vin and GND to GND) pins. Hot glue idler whell to chassis. Hot Glue motor driver, Arduino and lipo on the chassis. Upload this code to Arduino. And its ready to go. You can put a switch between lipo and motor driver. Not you can test this Arduino Line Following Robo Car with a parkour. Make your own line parkour with some  tape.24 Ocak 2019 Perşembe

STEM ÇALIŞMALARINDA MATEMATİK EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ


Yenilikçi eğitim çalışmalarında son yıllarda sıkça adını duyduğumuz veya zikrettiğimiz bir kısaltma STEM veya STEAM. Artık çoğumuzun bildiği üzere S (science- bilim), T (teknology-teknoloji), E(engineering-mühendislik), A (arts- resim,estetik), ve son olarak M (maths- matematik) olarak açılımını yapabileceğimiz steam çalışmalarının son harfi ve belki de en temel taşı olan matematik alanına bu yazımızda yer verelim.
  21. yüzyıl kazanımlarının temelini STEAM oluşturmaktadır. Öğrencilerin kazanacakları beceriler STEAM sayesinde daha da ileri düzeyde olmaktadır. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime uzanan bir süreç olan stem eğitimi bireylerin teorik bilgilerini uygulama ve ürüne dönüştürmesini amaçlamaktadır. STEAM eğitimleri aslında tüketen toplumun bir ferdi olmak yerine bilgiyi işleyen, üreten, entelektüel, kültürel dünyası zengin ,stratejik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmayı seçme çalışmasıdır. Tükettiğinden fazlasını üreten nesillerin yetişmesi için STEAM eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Son yıllarda büyük ilerleme kaydedilen yapay zeka (artificial intelligence), robotik, endüstri 4.0 vb. gibi kavramlar STEAM sayesinde okullara ve öğrencilerin önlerine gelmektedir. STEAM ile öğrenci eğitime aktif olarak katılmaktadır. STEAM öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmada önemli fonksiyonlara sahiptir. Daha önceden söylediğimiz gibi STEAM’in de temelini oluşturan ve öğrencilerin bu becerilerinin ortaya çıkmasında en önemli ders ise hiç şüphesiz Matematiktir. Öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, eleştirel yaklaşım yetenekleri Matematik dersi ile gelişmekte ve ilerlemektedir. Yine problem çözme, analitik düşünme, eleştirel yaklaşım becerileri STEAM eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
   Peki Matematik bu çalışmanın neresinde ? sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Metamatik bilimi genel olarak 3 temel taş üzerine kuruludur. Bunlar Cebir, Geometri, İstatistiktir. Bu kavramlar günlük yaşamda şekiller, desenler, hesap, oran ve orantı v.b şeklinde yer alır.
  STEAM çalışmalarına katılan öğrencinin belli algoritmik ve kodlama becerilerini kazanması beklenir ki bu çalışmalar çok büyük ağırlıkla fonksiyon konusu ile ilişkilidir. Bu bölümde çalışırken öğrenci yaş grubuna göre ya fonksiyon mantığını çok önceden öğrenip matematik öğrenme faaliyetine temel oluşturacak ya da zaten öğrenmiş olduğu kazanımı pratiğe dönüştürecektir. Üretim sürecinde öğrenci stratejik düşünme becerisiyle birlikte sıkça hesap işlemleri yapmalı ve ürünü ortaya koymalıdır. Hatta bazı çalışmalarda öğrenci kendi bulunduğu yaş grubundan üst düzeyde matematiksel beceri gösterir ve ya bunun için çabalar bu sayede üst düzey cebir becerisine sahip olabilir. Çalışmalar sonucunda ortaya konan ürünün hangi seviyede olursa olsun belli bir güzelliğe, estetiğe sahip olması beklenir bu noktada öğrenci dönüşüm geometrisi, örüntüler ilişkiler, altın oran gibi konularla örtüşük çalışmalar yapar.
   Bu çalışmaları yaparken bizim amacımız kendi öz değerlerini ve kültür mirasını kaybetmemiş ve bununla birlikte günün bilimsel gelişmelerini takip ederek yaşamına entegre eden bireyler olmalarını sağlamak, onları ülkemize en yararlı olacak şekilde yetiştirmektir.

16 Aralık 2018 Pazar

Wikipedianın alternatifini ne zaman kurarız? Turkpedia.org

Bilindiği üzere ülkemizden Wikipedia.org adresine erişim engeli bulunmakta. 29 Nisan 2017 tarihinden beri mahkeme kararınca ülkece wikipedia adresine giremiyoruz. Mahkeme kararına göre wikipedianın ülkemizi DEAŞ terör örgütü ile ilişkili gösteren bazı maddeleri kaldırmaması nedeniyle wikipedia.org adresine erişim engellenmiş. Wikipedianın ülkemizi deaş ile bağlantılı gösteren maddeleri kaldırmaması ve/veya değiştirmemesi gerçekten yanlış bir tutum. Bu yanlış tutum yüzünden wikipedia.org adresine ülkemizden erişim sağlanılmıyor . Wikipedia içeriğinde pek çok tutarsız bilgi olmasına rağmen özellikle öğrenciler tarafından oldukça sık ziyaret edilen bir siteydi. Bizim zamanımızda kara ciltli dev Britannicalar, Meydan Larousse'ların görevini  günümüzde wikipedia üstleniyordu. Engel kararı neticesinde wikipediaya ülkece erişemiyoruz belki, ancak Google'ın aramalarda hala wikipedia sonuçlarını sansürsüz ve engelsiz bir şekilde verdiğini görüyoruz. Bu da bize wikipediaya olan talebin yoğun olduğunu gösteriyor. 
Yaklaşık 2 yıldır devam eden wikipedia engelinin kalkıp-kalkmayacağını beklemeden bizim birşeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Wikipediaya alternatif olacak yerli bir bilgi kaynağı sitesinin kurulması gibi. Hemen akıllara ekşisözlük, onedio vb. yerler gelebilir wikipedia alternatifleri için. Ancak bu sitelerde yararlı olabilecek, gerçek kaynaklara ulaşabileceğiniz içerik sayısı çok az. Benim önerim ise tamamıyla wikipedianın alternatifi olacak bir site. Bu site TÜBİTAK desteğiyle çok rahat kurulabilecektir. Ülkemizde sayıları ikiyüze yaklaşan üniversitelerden her bir akademisyene alanları ile ilgili bir madde girme görevi teşvikli olarak verilse wikipediadan daha iyi ve aynı zamanda yerli olan bir bilgi kaynağı sitemiz olacaktır.
Bu konunun düşünülmesi gerektiğini ve biran önce hayata geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ülkemiz gençlerinin doğru ve güvenilir bilgi kaynağına ulaşabilecekleri bir sitenin yapılması çok yerinde olacaktır. Hem bu sayede wikipedia gibi ülkemiz aleyhinde propaganda yapan sitelere mahkum olmayız hem de kendi bilgi kaynağımızı geliştirme imkanı buluruz. Bu noktada TUBİTAK ve üniversitelerin ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Hatta bunu Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 100 günlük program içerisine alması ve öncü olması yerinde olacaktır.
Ben ilk adımı atıp www.turkpedia.org adresini aldım. Bu adresi yerli bilgi sitemiz projesine bağışlamak istiyorum.

4 Aralık 2018 Salı

A Tiny But Effective Tower Solder Fume Extractor

I soldering cables every day. A bad smell fume appear when i soldering. I searched for that fume and get shocked. That solder fume is very dangerous for our body. So I decided to buy a solder fume extractor. But hey i have a 3D printer. Why not make a one? I looked thingiverse and found so many extractor. But i have a little 12v blower cooling fan. I decided to make a new design. With this i created and build a simple, pocket size, tiny tower


solder fume extractor. It is tiny but has strong structure for extracting solder fume. You know solder fume could effect your health dangerously. So it's suggested that using a fume extractor when soldering. There is various fume extractor. And I made my own solder fume extractor. You'r gonna love this little design. I designed it for my little blower fan. Items you will need below:

1x12v DC Blower Cooling Fan (https://goo.gl/sfwb9a)
2xM4*20 Screw and Nuts (https://goo.gl/UfsrLU)
1xActived Carbon Filter (https://goo.gl/VdsVeB).

After printing body cut 2 carbon filter dimesnsions of 35x75mm. Put them inside the body. For stuck them to grid put some cotton or paper towel shit behind them. Or cut some big filter and rol it up and put inside. Attach the blower fan to the body. And it's ready. For mobile working you can use a 12V booster like that (https://goo.gl/BDFTc2) and you can connect it your powerbank. And enjoy it. Follw me for my new posts. Have a nice day.

Thingiverse page for this project: https://www.thingiverse.com/thing:3259438

14 Kasım 2018 Çarşamba

How to measure height with HC-SR04 Ultrasonic Sensor and Arduino

You know I'm a teacher and I measure my students height every year when school start. Sometimes with my old methods it takes long time and differentiate with the students' real height. So I decited to make a height measure robot with Arduino. With this project HC-SR04 sensor Arduino you can measure people height. HC-SR04 is an electronic sensor that uses sound waves for detecting any obstacle or measure distance. I created a 3D wall-hanger for HC-SR04 and printed it with my 3D printer. I hanged HC-SR04 200cm height on the wall. And connected it with Arduino and LCD screen. I created code with a little Google search. After uploading code to Arduino Uno, now i can easly measure my students height.

If you want to make a height measure robot you will need:
1x Arduino Uno
1x 16*2 LCD Screen
1x HC-SR04 Ultrasonic Sensor
1x HC-SR04 Long Wall Hang (https://www.thingiverse.com/thing:3208581)
1x 16*2 LCD case (https://www.thingiverse.com/thing:455579)

First  print HC-SR04 wall hang and 16*2 LCD case with a 3D printer 0.2 resolution and %20 infill.
Put HC-SR04 to wall hang and mount 200 cm height on a wall.
Cable HC-SR04 and LCD screen to Arduino Uno
Mount LCD screen case
Upload code to Arduino
For best measure use a piece of thin cardboard.

For code: https://github.com/bilgehoca/hcsr04-height-measure

This thing was made with Tinkercad. Edit it online https://www.tinkercad.com/things/0XHzZWxPofC

*HC-SR04 Ulrasonik sensör ve Arduino ile boy ölçümü.


11 Nisan 2018 Çarşamba

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav10 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yayınlanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Kılavuzu ile ilgili hazırladığım açıklama videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Kılavuz için tıklayın.
8. Sınıfların gireceği merkezi sınav ile ilgili önemli tarihler şu şekilde:
Başvurular:11-18 Nisan 2018
Sınav Giriş Belgesi: 22 Mayıs 2018
Sınav: 02 Haziran 2018
Sınav Sonucu Açıklaması: 22 Haziran