24 Ocak 2019 Perşembe

STEM ÇALIŞMALARINDA MATEMATİK EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ


Yenilikçi eğitim çalışmalarında son yıllarda sıkça adını duyduğumuz veya zikrettiğimiz bir kısaltma STEM veya STEAM. Artık çoğumuzun bildiği üzere S (science- bilim), T (teknology-teknoloji), E(engineering-mühendislik), A (arts- resim,estetik), ve son olarak M (maths- matematik) olarak açılımını yapabileceğimiz steam çalışmalarının son harfi ve belki de en temel taşı olan matematik alanına bu yazımızda yer verelim.
  21. yüzyıl kazanımlarının temelini STEAM oluşturmaktadır. Öğrencilerin kazanacakları beceriler STEAM sayesinde daha da ileri düzeyde olmaktadır. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime uzanan bir süreç olan stem eğitimi bireylerin teorik bilgilerini uygulama ve ürüne dönüştürmesini amaçlamaktadır. STEAM eğitimleri aslında tüketen toplumun bir ferdi olmak yerine bilgiyi işleyen, üreten, entelektüel, kültürel dünyası zengin ,stratejik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmayı seçme çalışmasıdır. Tükettiğinden fazlasını üreten nesillerin yetişmesi için STEAM eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Son yıllarda büyük ilerleme kaydedilen yapay zeka (artificial intelligence), robotik, endüstri 4.0 vb. gibi kavramlar STEAM sayesinde okullara ve öğrencilerin önlerine gelmektedir. STEAM ile öğrenci eğitime aktif olarak katılmaktadır. STEAM öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmada önemli fonksiyonlara sahiptir. Daha önceden söylediğimiz gibi STEAM’in de temelini oluşturan ve öğrencilerin bu becerilerinin ortaya çıkmasında en önemli ders ise hiç şüphesiz Matematiktir. Öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, eleştirel yaklaşım yetenekleri Matematik dersi ile gelişmekte ve ilerlemektedir. Yine problem çözme, analitik düşünme, eleştirel yaklaşım becerileri STEAM eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
   Peki Matematik bu çalışmanın neresinde ? sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Metamatik bilimi genel olarak 3 temel taş üzerine kuruludur. Bunlar Cebir, Geometri, İstatistiktir. Bu kavramlar günlük yaşamda şekiller, desenler, hesap, oran ve orantı v.b şeklinde yer alır.
  STEAM çalışmalarına katılan öğrencinin belli algoritmik ve kodlama becerilerini kazanması beklenir ki bu çalışmalar çok büyük ağırlıkla fonksiyon konusu ile ilişkilidir. Bu bölümde çalışırken öğrenci yaş grubuna göre ya fonksiyon mantığını çok önceden öğrenip matematik öğrenme faaliyetine temel oluşturacak ya da zaten öğrenmiş olduğu kazanımı pratiğe dönüştürecektir. Üretim sürecinde öğrenci stratejik düşünme becerisiyle birlikte sıkça hesap işlemleri yapmalı ve ürünü ortaya koymalıdır. Hatta bazı çalışmalarda öğrenci kendi bulunduğu yaş grubundan üst düzeyde matematiksel beceri gösterir ve ya bunun için çabalar bu sayede üst düzey cebir becerisine sahip olabilir. Çalışmalar sonucunda ortaya konan ürünün hangi seviyede olursa olsun belli bir güzelliğe, estetiğe sahip olması beklenir bu noktada öğrenci dönüşüm geometrisi, örüntüler ilişkiler, altın oran gibi konularla örtüşük çalışmalar yapar.
   Bu çalışmaları yaparken bizim amacımız kendi öz değerlerini ve kültür mirasını kaybetmemiş ve bununla birlikte günün bilimsel gelişmelerini takip ederek yaşamına entegre eden bireyler olmalarını sağlamak, onları ülkemize en yararlı olacak şekilde yetiştirmektir.